niedziela, 16 września 2007

Posadzki przemysłowe

Posadzka o wysokiej odporności jako jeden z wielu rodzajów podłóg przemysłowych. Zwykle jej konstrukcja jest wielowarstwowa i składa się z:
 • podłoża (płaskie, o wystarczającej wytrzymałości),
 • warstwy nośnej (żwir, szuter, lub inny rodzaj wzmocnienia),
 • folii wyrównującej,
 • płyty betonowej zbrojonej,
 • posadzki właściwej (jastrych, jastrych na podkładzie rozdzielającym, jastrych na warstwie izolacyjnej),
 • warstwy kryjącej (użytkowa, odporna na ścieranie).  W praktyce należy z definicji rozróżniać podłogi przemysłowe i jastrychy przemysłowe.

  Do grupy jastrychów przemysłowych należą:
 • jastrychy z asfaltu wylewanego,
 • jastrychy magnezjowe,
 • jastrychy cementowe z dodatkiem składników utwardzających.

  Cechy charakterystyczne jastrychów przemysłowych reguluje norma DIN 18 560 cz. 7. Przykład oznakowania dwuwarstwowej cementowej posadzki jastrychowej, wytrzymałości 55, z substancją utwardzającą, należącą do grupy A, warstwa pośrednia o grubości nominalnej 10 mm utwardzacza i 40 mm warstwy przejściowej, o wysokiej wytrzymałości.

  Jastrych utwardzany

  Grupy wytrzymałościowe dla podłóg przemysłowych są takie same jak dla innych elementów, ale nie odpowiadają one wytrzymałości oznaczanej z użyciem pojazdu - transportera ze stalowymi rolkami, który wywierał nacisk powyżej 40 N/mm 2 .

  Wskazówki praktyczne
  Zalety
 • Wielkie znaczenie ma nośność podłoża. W każdym przypadku należy zbadać wcześniej moduł sprężystości podłoża.
 • Należy zwracać uwagę, aby folia wyrównawcza została zawsze założona
 • W przypadku podłóg wielowarstwowych, koniecznie należy zwracać uwagę na prawidłowe przygotowanie podłoża. Wytrzymałość powierzchni betonu na rozciąganie powinna wynosić co najmniej 1,5 N/mm 2 .
 • Należy przewidzieć szczeliny dylatacyjne.
 • Szczeliny pozorne wymagane są w niektórych zastosowaniach, przy posadzkach zespolonych mają ograniczone zastosowanie.
 • Należy dokonać starannych uzgodnień z Projektantem/ Architektem, jaki jest projektowany zakres obciążeń.
 • Wymagany jest odbiór jakościowy przez pobór próbek.
 • Szczeliny dylatacyjne najbezpieczniej jest tworzyć przez umieszczanie specjalnych profili.
 • Dodatek włókna stalowego nie poprawia w odczuwalnym stopniu sztywności.

 • Brak komentarzy: